CAMPAMENTOS DE VERAN 2015 (XUNTA)

  • imprimir

Participantes:
Poden solicitar a súa participación nas actividades ofertadas nesta convocatoria os/as mozos/as galegos/as residentes en Galicia, nacidos/as no ano sinalado para cada actividade.
En canto á idade mínima e máxima para participar na Campaña de verán 2015, cómpre destacar o seguinte:
Os/as nacidos/as no ano 1997 non poderán facer 18 anos antes da finalización do campamento.
Os/as nacidos/as no ano 2006 deberán ter feitos 9 anos ao inicio do campamento.

Mais información no enlace:

http://xuventude.xunta.es/2015032415694/campana-de-veran-2015.html