Convocatoria probas para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para maiores de dezaoito anos

DOG MARTES 20 DE MARZO DE 2012
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
 
Resolución do 21 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as P robas para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para maiores de dezaoito ano s en convocatorias de abril e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.
-Para Persoas que teñan cumpridos os dezaoito anos o dia anterior á data de realización da proba.
-Incompatible coa ensinanza oficial. Necesario renuncia.
Prazos de matrícula:
Convocatoria de abril: 20 ao 30 de marzo , ambos os dous incluídos.
Convocatoria de setembro: o 3 e 4 de setembro .
Datas das probas:
27 de abril e 13 de setembro de 2012
 
Resolución completa:

Información adicional