SOLICITUDE AXUDAS AO ALUMNADO DO CEIP A CASTELLANA PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017

Bases e solicitude para concesión de axudas ao alumnado do CEIP A Castellana para adquisición de material escolar curso 2016-2017

O prazo de presentación é de vinte días hábiles, ata o día 5 de outubro incluído.

Ler máis:SOLICITUDE AXUDAS AO ALUMNADO DO CEIP A CASTELLANA PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR CURSO...

Axudas para a posta en marcha de casas niño

ORDE do 6 de maio de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019.

Esta orde de convocatoria diríxese a apoiar a posta en marcha de experiencias piloto nos núcleos rurais de Galicia que, por mor da súa escaseza de poboación, carecen de recursos de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade, coa finalidade de que as ditas experiencias piloto poidan garantir a futura posta en marcha eficiente de servizos de conciliación formalmente regulados baixo a denominación de casas niño.

Estes servizos, baixo a denominación de casas niño, proporcionarán atención a nenos e nenas en pequenos grupos, de xeito flexible e con garantías de seguridade e calidade.

A prestación destes servizos de atención á infancia farase mediante fórmulas de autoemprego e de economía social.

Mais información:

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160523/AnuncioG0425-060516-0002_gl.html

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160523/AnuncioG0425-060516-0003_gl.html

 

 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

            O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a elaboración dunha Lista de Aspirantes para a provisión, mediante contratación laboral temporal, de auxiliares do servizo se axuda no fogar , a efectos de cubrir necesidades transitorias de persoal e para a atención de necesidades urxentes.

            O prazo de presentación de instancias é de dez días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

            As persoas interesadas poderán consultar as bases nas oficinas municipais do concello de Aranga, no taboleiro de anuncios da casa consistorial e na páxina web do concello de Aranga ( www.aranga.es ) .

            Aranga, 2 de marzo de 2015

            O Alcalde :

            Asdo.Alberto Platas Álvarez

 

Ler máis:CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

FESTA DA TERCEIRA IDADE 2016

festaterceiraidade2016

ENCONTRO 3ª IDADE

O día 27 e abril tivo lugar, no Pavillón Deportivo da Castellana o IX Encontro da 3ª Idade do Concello de Aranga, ó que asistiron 350 persoas do concello.

A xornada, que comezou cun oficio relixioso que precedeu a comida de confraternidade, na que os veciños das distintas parroquias poideron reunirse e degustar pratos da terra, gozar dunha actuación do Grupo de Folkclore Municipal "Patuleiriñas", e  bailar ó son dun dúo musical que amenizou a sobremesa.

misaterceiraidadecomidaterceiraidade      actuacionterceiraidade

Información adicional