Información Servizos Sociais

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

TRABALLADORA SOCIAL

De luns a venres das 9:00 ás 13:00 horas.

Tfno:981 793 551

EDUCADORA FAMILIAR

Mañás: luns a xoves inclusivos de 9.00 ás 14.00 h

Tardes: Xoves das 15.30 ás 21.30 h (PREVIA CITA)

Telf. 981 793 590

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fax 981 793 581

PERSOAL DO EQUIPO

-Traballadora Social: Elisa Daponte Cores

-Pedagoga-Educadora familiar-: Trudi Capelán Seoane

-Auxiliares de axuda no fogar

SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

Os servizos sociais comunitarios básicos constitúen a canle normal de acceso ao sistema.

O equipo de servizos sociais leva a cabo unha serie de programas cos que se pretende acompañar na resolución de problemas e necesidades de tipo social.

UBICACION

No baixo da casa do concello.

PROGRAMAS DESENVOLVIDOS

-Programa de orientación, asesoramento e información

-Apoio á unidade de convivencia: proxecto de intervención comunitaria e familiar, axuda no fogar e teleasistencia.

-Emerxencia social

-Animación, prevención e cooperación social

-Programa de convivencia alternativa.

Información adicional