competencias clave

1442849875895 1024 800 u 18d0ce4717d51e74187adc21263627d

Informamos:

Esta semana remata o prazo para inscribirse nas probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.

Por que pode ser importante presentarse?

-Para poder acceder a obradoiros onde se impartan especialidades de nivel 2 é necesario ter a ESO ou acreditar a EXB e ter pasado as probas para as competencias clave do mesmo nivel.

Chamando ao 981 793 590

https://www.coruna.es/cmix/gl/detalle-suceso/probas-de-avaliacion-en-competencias-clave-para-acceder-aos-certificados-de-profesionalidade-de/suceso/1453616584610

Información adicional