Bono Concilia, axuda economica para familias con nenos e nenas de 0 a 3 anos.

Programa de axudas económicas directas ás familias para colaborar no pago dunha praza de escola infantil naqueles casos de solicitantes que non consigan nunha escola pública ou nunha financiada con fondos públicos; ou ben residan nunha localidade na que non existan prazas públicas.

ORDE do 20 de abril de 2016 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos, a través do programa Bono Concilia, e se procede á súa convocatoria.

Orde:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160429/AnuncioG0425-210416-0003_gl.pdf

Extracto:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160429/AnuncioG0425-210416-0002_gl.html

 

 

Información adicional