CONVOCATORIA PROBAS OBTENCIÓN TÍTULO GRADUADO EN ESO E BACHAREL

CONVOCATORIA PROBAS OBTENCIÓN TITULO GRADUADO EN ESO.

 

Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria. Resolución do 15 de xaneiro de 2014 pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de maio a setembro.

Terr cumplidos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba. Non estaren inscritas para a superación das materios de 4ª.

PRAZOS:

convocatoria de maio :24 marzo ao 4 abril ambos insluídos

Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo ambos incluídos.

Realización das probas: en sesións de maña e tarde os días 23 de maio e 11 de setembro.

DOG Num 26 venres, 7 de febreiro de 2014.

CONVOCATORIA PROBAS OBTENCIÓN TÍTULO BACHAREL MAIORES 20 ANOS

 

Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria. Resolución do 24 de xaneiro de 2014 pola que se convocan as probas para a obtención do título de BACHAREL para maiores de vinte anos

Requisitos modalidades de Ciencias e tecnología e Humanidades e ciencias sociais

Ter cumpridos os vinte anos ou cumpir esa idade no ano 2014. Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2013/4.

PRAZOS: Entre o 17 e o 28 de febreiro de 2014

Realización das probas: o 25 de abril no IES San Clemente, de Santiago de Compostela.

DOG Num 27 luns, 10 de febreiro de 2014.

Información adicional