competencias clave

1442849875895 1024 800 u 18d0ce4717d51e74187adc21263627d

Informamos:

Esta semana remata o prazo para inscribirse nas probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.

Por que pode ser importante presentarse?

-Para poder acceder a obradoiros onde se impartan especialidades de nivel 2 é necesario ter a ESO ou acreditar a EXB e ter pasado as probas para as competencias clave do mesmo nivel.

Chamando ao 981 793 590

https://www.coruna.es/cmix/gl/detalle-suceso/probas-de-avaliacion-en-competencias-clave-para-acceder-aos-certificados-de-profesionalidade-de/suceso/1453616584610

polo bo trato

polobotrato rrss

Bono Concilia, axuda economica para familias con nenos e nenas de 0 a 3 anos.

Programa de axudas económicas directas ás familias para colaborar no pago dunha praza de escola infantil naqueles casos de solicitantes que non consigan nunha escola pública ou nunha financiada con fondos públicos; ou ben residan nunha localidade na que non existan prazas públicas.

ORDE do 20 de abril de 2016 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos, a través do programa Bono Concilia, e se procede á súa convocatoria.

Orde:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160429/AnuncioG0425-210416-0003_gl.pdf

Extracto:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160429/AnuncioG0425-210416-0002_gl.html

 

 

"TEMPO FAMILIAR", XORNADA DE PORTAS ABERTAS

ONTE CELEBRAMOS UNHA XORNADA DE PORTAS ABERTAS CON CONTACONTOS DENTRO DO PROGRAMA DE " TEMPO FAMILIAR"

contacontos1

contacontos2

8 DE MARZO, DÍA DA MULLER

TODAS SOMOS IMPORTANTES!!!

https://youtu.be/6-kFP51nkms

todossomosimportantes

Información adicional