Campaña "Estamos contigo, la violencia de género la paramos unidas"

linea01telefonosig1080

Entroido en igualdade 2020

 

entroido en igualdade

As festas son espazos públicos claves na socialización que están afectados polo patriarcado os roles e estereotipos de xénero e que polo tanto amosan e desenvolven discriminacións e violencias contra as mulleres. 

Estes espazos constitúense como unha gran oportunidade social para sensibilizar na promoción da igualdade e no rexeitamento contra as violencias machistas.

"ARANGA EN NEGRO" QUEREMOS ARANGA LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS

circulararangaennegrooutubro2019

competencias clave

1442849875895 1024 800 u 18d0ce4717d51e74187adc21263627d

Informamos:

Esta semana remata o prazo para inscribirse nas probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.

Por que pode ser importante presentarse?

-Para poder acceder a obradoiros onde se impartan especialidades de nivel 2 é necesario ter a ESO ou acreditar a EXB e ter pasado as probas para as competencias clave do mesmo nivel.

Chamando ao 981 793 590

https://www.coruna.es/cmix/gl/detalle-suceso/probas-de-avaliacion-en-competencias-clave-para-acceder-aos-certificados-de-profesionalidade-de/suceso/1453616584610

polo bo trato

polobotrato rrss

Bono Concilia, axuda economica para familias con nenos e nenas de 0 a 3 anos.

Programa de axudas económicas directas ás familias para colaborar no pago dunha praza de escola infantil naqueles casos de solicitantes que non consigan nunha escola pública ou nunha financiada con fondos públicos; ou ben residan nunha localidade na que non existan prazas públicas.

ORDE do 20 de abril de 2016 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos, a través do programa Bono Concilia, e se procede á súa convocatoria.

Orde:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160429/AnuncioG0425-210416-0003_gl.pdf

Extracto:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160429/AnuncioG0425-210416-0002_gl.html

 

 

Información adicional