valoración do concurso-oposición para a contratación laboral temporal de dous condutores de vehículo motobomba

valoracin motobomba2017

FAISE PÚBLICA A LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, E A DATA E HORA DA FASE DE VALORACIÓN PARA A SELECCIÓN DE CONDUCTORES DE MOTOBOMBA

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DOS CONDUTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA DE PREVENCIÒN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS DURANTE O ANO 2017 NO CONCELLO DE ARANGA.-

Ler máis:FAISE PÚBLICA A LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, E A DATA E HORA DA FASE DE VALORACIÓN PARA A...

publicadas no bop as bases para a contratación de dous/dúas conductores de motobomba

Anuncio de contratación laboral temporal de conductores de motobomba municipal

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

O Concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección con carácter temporal, mediante concurso de méritos, de dous/dúas conductores de vehículo motobomba durante a mapaña de prevención e extincción de incendios forestais do ano 2017.

O prazo de presentación de instancias é de dez días naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/18/2017_0000004026.html

LISTADOS PROVISIONAIS DOS SELECCIONADOS COMO ALUMNOS TRABALLADORES PARA PARTICIPAR NO OBRADORIO DE EMPREGO DE AXARDINAMENTO DE PARQUES MUNICIPAIS E ESPAZOS PÚBLICOS

XA SE PODEN CONSULTAR OS LISTADOS PROVISIONAIS DE SELECIONADOS PARA ALUMNOS TRABALLADORES DO OBRADOIRO DE EMPREGO " AXARDINAMENTO DE PARQUES MUNICIPAIS E ESPAZOS PÚBLICOS"

Ler máis:LISTADOS PROVISIONAIS DOS SELECCIONADOS COMO ALUMNOS TRABALLADORES PARA PARTICIPAR NO OBRADORIO...

LISTADOS DEFINITIVOS E CORRECCIÓN DE ERROS DOS RESULTADOS DA SELECCIÓN PARA O EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO

Resultados definitivos da selección para o equipo directivo, docente e de apoio do OE " AXARDINAMENTO DE PARQUES MUNICIPAIS E ESPAZOS PÚBLICOS"

Ler máis:LISTADOS DEFINITIVOS E CORRECCIÓN DE ERROS DOS RESULTADOS DA SELECCIÓN PARA O EQUIPO DIRECTIVO,...

Información adicional