bases para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo con caracter temporal

Por acordo da Xunta de goberno Local do 05/06/2018 procédese a convocatoria da contratación laboral temporal dun/ha auxiliar-administrativo para o departamento de servizos sociais do concello de Aranga.

Faíse constar que o prazo de presentación de instancias e de dez días naturais contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER TEMPORAL ADSCRITA AOS SERVIZOS SOCIALS DO CONCELLO DE ARANGA AO ABEIRO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA O 2018.

Ler máis:bases para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo con caracter temporal

Listados definitivos obradoiro de emprego atención sociosanitaria no domicilio

Listados definitivos obradoiro de emprego "atención sociosanitaria no domicilio".

Máis información nos seguintes links:

[Alumnos]

[Docentes]

Obradoiro de atención sociosanitaria no domicilio

Listados provisionais obradoiro de emprego "atención sociosanitaria no domicilio".

Máis información no seguinte link:

[Obradoiro atención sociosanitario]

Obradoiro de atención sociosanitaria no domicilio

O obradoiro de emprego "atención sociosanitaria no domicilio" é un programa mixto de emprego e formación dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas, subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e promovido polo Concello de Monfero conveniado cos concellos de Aranga, Irixoa e Vilarmaior.

Máis información no seguinte link:

Información obradoiro

obradoiros de emprego 2017

O pasado venres publicouse o listado de Obradoiros de Emprego concedidos para o ano 2017

Recordámosvos que para participar, como membro do equipo directivo,docente e de apoio  ou como alumno-traballador, debedes estar inscritos no Servizo de Colocación, no primeiro caso coa demanda actualizada, e no caso de alumnos traballadores no epígrafe 340.

Este ano no obradoiro impartirase a especialidade de:

"ATENCIÓN SOCIOSANITARIA NO DOMICILIO"

Requisitos:

Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), Proba de Acceso a Ciclo Formativo de Grao Medio, Certificado de profesionalidade do mesmo nivel, Certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia profesional, Proba de Acceso á Universidade (PAU) para maiores de 25 anos.

http://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/23197/24-obradoiros-emprego-provincia-coruna-formaran-440-alumnos-traballadores-cun

valoración do concurso-oposición para a contratación laboral temporal de dous condutores de vehículo motobomba

valoracin motobomba2017

Información adicional