novas do proceso de selección dos peóns programa aprol rural 2018

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DOS PEÓNS DO PROGRAMA PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL.- APROL RURAL 2018, NO CONCELLO DE ARANGA.-

Ler máis:novas do proceso de selección dos peóns programa aprol rural 2018

publicadas no boletín oficial da provincia as bases para a contratación temporal dun/ha auxiliar administrativo adscrita aos servizos sociais do concello

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS É DE DEZ DÍAS NATURAIS, CONTADOS DENDE O DÍA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN DESTE ANUNCIO NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA.

 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/12/2018_0000004180.pdf

publicadas no boletín oficial da provincia as bases para a contratación de 4 peóns (PEL 2018)

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS É DE SETE DÍAS HÁBILES A PARTIR DO SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DAS BASES NO BOP.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/12/2018_0000004179.pdf

BASES PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO PEÓNS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSONAL DO ¨PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PEL CONCELLOS 2018"

Por acordo da Xunta de Goberno local do 05/06/2018 procédese a convocatoria do proceso selectivo para cubrir con carácter temporal o cadro de personal do programa de Deputación Provincial da Coruña PEL CONCELLOS 2018.

Faise constar que o prazo de presentación de instancias é de sete días hábiles contados a partir do seguinte á inserción deste anuncio deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO "PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL  PEL CONCELLOS 2018"

Ler máis:BASES PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO PEÓNS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSONAL DO ¨PROGRAMA DA...

BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 2 PEÓNS AO ABEIRO DO PROGRAMA PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL "APROL RURAL 2018"

BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO "PROGRAMA PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL, APROL RURAL 2018".

Ler máis:BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 2 PEÓNS AO ABEIRO DO PROGRAMA PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO...

BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 4 PEÓNS DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2018

Por acordo da Xunta de Goberno local do 05/06/2018 procédese a convocatoria do proceso selectivo para cubrir con carácter temporal o cadro de persoal do programa da Deputación Provincial da Coruña-PEL concellos 2018.

Faíse constar que o prazo de presentación de instancias é de sete días hábiles contados a partir do seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO "PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL   PEL CONCELLOS 2018"

Ler máis:BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 4 PEÓNS DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2018

Información adicional