ABERTO O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE CONTRATACIÓN LABORAL DE PEÓNS

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de agosto de 2015, publicase a convocatoria para a elaboración da lista de aspirantes para a contratación laboral temporal  de peóns  no concello de Aranga.

De conformidade co establecido nas bases da dita convocatoria, o prazo de presentación de instancias, xunto coa documentación requerida,   será dende o día 5 de agosto e ata o día 12 de agosto de 2015, ambos incluídos.

Aranga, 4 de agosto de 2015

A secretaria:

Asdo:Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

Nota: As bases poden consultarse no seguiente enlace:

http://www.aranga.es/servizos-municipais/emprego-e-desenvolvemento-local/novas-emprego/394-bases-para-elaboraicon-unha-listaxe-de-aspirantes-a-contratacions-para-o-posto-de-peon-no-concello-de-aranga

LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO DE EMPREGO

Publicado listado definitivo de alumnos-traballadores do obradoiro de emprego: "Rehabilitación de espazos públicos e bens municipais"

Para ver as tablas pulsar boton dereito do rato "ver imaxe"

Ler máis:LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO DE EMPREGO

LISTADO DEFINITIVO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO Ó OBRADOIRO DE EMPREGO

Publicados os listados definitivos do persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego: "Rehabilitación de espazos públicos e bens municipais"

Para ver as tablas pulsar boton dereito do rato " ver imaxe"

Ler máis:LISTADO DEFINITIVO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO Ó OBRADOIRO DE EMPREGO

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL DEMPORAL DUN/DUNHA AXENTE QUE LEVE A CABO UN PROGRAMA DOMICILIARIO DE SEPARACIÓN DOS RESIDUOS DOMÉSTICOS NO CONCELLO DE ARANGA

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a contatación laboral temporal dun/ha axente que leve a cabo un programa domiciliario de concienciación da importancia da separación dos residuos domésticos en Aranga.

O prazo de presentación de instancias é de oito días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio na páxina web do concello.

Ler máis:BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL DEMPORAL DUN/DUNHA AXENTE QUE LEVE A CABO UN PROGRAMA...

BASES PARA ELABORACIÓN DUNHA LISTAXE DE ASPIRANTES A CONTRATACIÓNS PARA O POSTO DE PEÓN NO CONCELLO DE ARANGA

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a elaboración dunha Lista de Aspirantes para a provisión, mediante contratación laboral temporal, de peóns, a efectos de cubrir necesidades temporais deste persoal.

O prazo de presentación de instancias é de oito días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Ler máis:BASES PARA ELABORACIÓN DUNHA LISTAXE DE ASPIRANTES A CONTRATACIÓNS PARA O POSTO DE PEÓN NO...

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS CONDUTORES PARA A CONDUCIÓN DO VEHÍCULO MOTOBOMBA

O concello de Aranga contrata dous conductores para o vehículo motobomba dentro da campaña de prevención e defensa contra incendios forestais, mediante o concurso de méritos.

Prazo de presentación de instancias: cinco días hábiles dende a insercción deste anuncio.

Lugar de presentación de instancias: no Rexistro Municipal, no modelo que lles será facilitado nas oficinas.

O que se fai público para xeral coñecemento e efectos.

Aranga, 2 de xullo de 2015

O alcalde:

Asdo.: Alberto Platas Álvarez

Ler máis:BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS CONDUTORES PARA A CONDUCIÓN DO VEHÍCULO MOTOBOMBA

Información adicional