CORRECCIÓN DE ERROS NAS BASES DE SELECCIÓN DO PERSONAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO

correccionerrooe2018

Bases para a selección do alumnado e persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego

Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego "actividades de conservación e mellora forestal na comunidade intermunicipal Lambre-Mandeo"
Máis información no seguinte enlace:
[Bases obradoiro]

valoración dos exames realizados para a selección dun/ha auxiliar-administrativo do departamento de servizos sociais do Concello de Aranga

Polo presente anuncio pónse en coñecemento de todos os interesados/as que o tribunal que valorou o proceso convocado para a selección dun/ha auxiliar – administrativo do departamento de servizos sociais do concello de Aranga, procedeu a valoración dos exames realizados o día de hoxe.

Ler máis:valoración dos exames realizados para a selección dun/ha auxiliar-administrativo do departamento...

ANUNCIO DA VALORACIÓN DE MÉRITOS dos candidatos á praza de auxiliar administrativo de servizos sociais do concello de Aranga

 

ANUNCIO

 

O Tribunal que valorou os méritos dos candidatos á praza de auxiliar administrativo de servizos sociais do concello de Aranga , fan público o resultado da dita valoración

Ler máis:ANUNCIO DA VALORACIÓN DE MÉRITOS dos candidatos á praza de auxiliar administrativo de servizos...

resuLTADOS DO PRIMEIRO EXAME PARA a selección dun/ha auxiliar-administrativo de servizos sociais no concello de Aranga

RESULTADOS DO PRIMEIRO EXAME

 

 

O tribunal cualificador constituído para levar a cabo a selección dun/ha auxiliar-administrativo de servizos sociais no concello de Aranga, faí publica os resultados do primeiro exame, coa calificación de apto/non apto.

Ler máis:resuLTADOS DO PRIMEIRO EXAME PARA a selección dun/ha auxiliar-administrativo de servizos...

corrección de erro no anuncio inserido na páxina web da relación de admitidos e excluidos para a selección dun/ha auxiliar admnistrativo para o departamento de servizos sociais.

Detectado erro no anuncio inserido na páxina web do concello de Aranga, procédese a súa corrección, engadindo na lista de admitidos a Pablo Covas Álvarez, de manera que a lista de admitidos é a seguinte:

Ler máis:corrección de erro no anuncio inserido na páxina web da relación de admitidos e excluidos para a...

Información adicional