PUBLICADAS NO BOLETÍN DA PROVINCIA AS BASES PARA A CREACIÓN DAS BOLSAS DE EMPREGO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Prazo:

O prazo é de quince días naturais para a presentación de instancias, a partir do día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ata o 21 de marzo

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR


BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA DE LIMPIADOR/A NO CONCELLO DE ARANGA.

 https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/06/2020_0000001793.html

Información adicional