resultado do proceso de selección de 2 motobombistas para o ano 2019

  • imprimir

 

RESULTADO FINAL DA VALORACIÓN DE MÉRITOS E EXAMEN DOS CANDIDATOS PRESENTADOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS CONDUCTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS DURANTE O ANO 2019 NO CONCELLO DE ARANGA.

Reunido no dia de hoxe o tribunal que levou a cabo a valoración dos méritos xustificados polos candidatos no proceso selectivo de dous conductores do vehículo motobomba para a campaña de prevención e extinción de incendios forestais 2019, do exame da documentación presentada resulta a seguinte valoración, pola orde que se indica, quedando propostos ao posto de traballo os dous primeiros e o terceiro como suplente :

 

DNI DOS CANDIDATOS

MÉRITOS

EXAME COÑECEMENTO CONCELLO

PROBA FISICA

TOTAL

53302392F

8

1,5

Apto

9,5

46904009V

1,5

1

Apto

2,5

78799081T

0

1

Apto

1

 

 

Aranga, 10 de xullo de 2019

A secretaria do Tribunal

 

Asdo.Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga