publicado no BOP o anuncio de selección do persoal temporal do PEL 2019

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL
O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección de catro peóns ao abeiro do Programa Provincial de Integración Laboral PEL 2019.
O prazo de presentación de instancias é de sete días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. (Ata o día 3 de xuño).


http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/05/23/2019_0000003939.html

Información adicional