resuLTADOS DO PRIMEIRO EXAME PARA a selección dun/ha auxiliar-administrativo de servizos sociais no concello de Aranga

RESULTADOS DO PRIMEIRO EXAME

 

 

O tribunal cualificador constituído para levar a cabo a selección dun/ha auxiliar-administrativo de servizos sociais no concello de Aranga, faí publica os resultados do primeiro exame, coa calificación de apto/non apto.

Asi mesmo faí públicos os resultados correctos do dito exame:

 

 

1.-B

6.-C

11.-C

16.-A

2.-D

7.-A

12.-A

17.-D

3.-A

8.-C

13.-A

18.-B

4.-A

9.-B

14.-B

19.-C

5.-C

10.-B

15.-C

20.-D

 

 

CALIFICACIÓNS:

 

CANDIDATOS

1º EXAME

1.- Ruth Abella Lage

7,30

2.- Ana María Aguión Sanda

NO PRESENTADO

3.- Maria Adelaida Aparicio Granja

NO PRESENTADO

4.-Lorena Casal Fernández

NO PRESENTADO

5.- Pablo Covas Alvarez

7,60

6.- Maria Jesús Crespo Bouzón

NO PRESENTADO

7. Antonio De Castro Fraga

NO PRESENTADO

8.-Emilia Fernández Moreda

NO PRESENTADO

9.Alba García Pazos

NO APTO

10.- Alberto Garrido Fernández

NO PRESENTADO

11.-Almudena López Muiño

NO PRESENTADO

12.-Alberto Maneiro Liñares

NO PRESENTADO

13. Yaima Noya Enríquez

NO PRESENTADO

14. Sandra María Prieto Rivera

NO PRESENTADO

15. Daniel Quintian Aguiar

NO PRESENTADO

16.-Miguel Angel Rial Quintela

NO PRESENTADO

17. Sonia Rivas Cascudo

NO APTO

18. Sara Rivas López

6,70

19.Miguel Rodríguez Cabañas

NO PRESENTADO

20 Laura Rodríguez Camino

NO PRESENTADO

21.-Samuel Rodríguez Quintián

5,20

22.-Soraya Rodríguez Sánchez

NO APTO

23- Maria Victoria Seoane Vázquez

NO PRESENTADO

24.- Cayetana Silva Seoane

NO PRESENTADO

25.-Paloma Tenreiro López

NO PRESENTADO

26.-Bibiana Vázquez Souto

5,40

27.- Beatriz Ventosa Fernández

NO PRESENTADO

 

 

 

Os declarados aptos quedan citados para a realización do segundo exame o día 23 DE XULLO DE 2018, AS NOVE E TRINTA HORAS NA SALA DE SESIÓNS DA CASA DO CONCELLO DE ARANGA.

 

 

Aranga, 18 de xullo de 2018

 

A secretaria :

 

 

Asdo:Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

Información adicional