corrección de erro no anuncio inserido na páxina web da relación de admitidos e excluidos para a selección dun/ha auxiliar admnistrativo para o departamento de servizos sociais.

Detectado erro no anuncio inserido na páxina web do concello de Aranga, procédese a súa corrección, engadindo na lista de admitidos a Pablo Covas Álvarez, de manera que a lista de admitidos é a seguinte:

ADMITIDOS :

1.- Ruth Abella Lage

2.- Ana María Aguión Sanda

3.- Maria Adelaida Aparicio Granja

4.-Lorena Casal Fernández

5.- Pablo Covas Alvarez

6.- Maria Jesús Crespo Bouzón

7. Antonio De Castro Fraga

8.-Emilia Fernández Moreda

9.Alba García Pazos

10.- Alberto Garrido Fernández

11.-Almudena López Muiño

12.-Alberto Maneiro Liñares

13. Yaima Noya Enríquez

14. Sandra María Prieto Rivera

15. Daniel Quintian Aguiar

16.-Miguel Angel Rial Quintela

17. Sonia Rivas Cascudo

18. Sara Rivas López

19.Miguel Rodríguez Cabañas

20 Laura Rodríguez Camino

21.-Samuel Rodríguez Quintián

22.-Soraya Rodríguez Sánchez

23- Maria Victoria Seoane Vázquez

24.- Cayetana Silva Seoane

25.-Palomta Tenreiro López

26.-Bibiana Vázquez Souto

27.- Beatriz Ventosa Fernández

Aranga, 16 de xullo de 2018

O Alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional