Selección de dous conductores motobomba

Publicado no BOP do día 09/07/2018

O prazo de presentación de instancias é de cinco días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/07/09/2018_0000005016.html

Información adicional