VALORACIÓNS CANDIDATOS/AS ÁS PRAZAS DE PEÓNS DO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PEL CONCELLOS 2018

Por medio do presente pónse en coñecemento de todos os interesados que o tribunal que valorou as probas selectivas dos candidatos ás catro prazas de peóns do programa da Deputación Provincial-PEL Concellos 2018 neste concello de Aranga, asinou a seguinte puntuación , enumerándose por orde decrecente, logo de resolver o empate por medio de sorteo público, propoñendo a contratación dos catro primeiros :

CANDIDATOS

TOTAL

Fernando Vázquez Rodríguez

6,5

Cesareo Devesa Castiñeira

6

Antonio Freirre Gómez

5

Emilio Sánchez Vázquez

4

Luisa Pérez Díaz

4

Jose Manuel Rivas Rodriguez

3

Aranga, 6 de xullo de 2018

A secretaria:

 

 

 

Asdo:Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

Información adicional