valoración dos méritos dos candidatos ás catro prazas de peóns do programa da Deputación Provincial-PEL Concellos 2018

Por medio do presente pónse en coñecemento de todos os interesados que o tribunal que valorou os méritos dos candidatos ás catro prazas de peóns do programa da Deputación Provincial-PEL Concellos 2018 neste concello de Aranga, asinou a seguinte puntuación:

CANDIDATOS

TOTAL

Manuel Añón Rodriguez

2

Jose Antonio Sante Sante

0

Oscar Vázquez Martínez

/

Cesareo Devesa Castiñeira

1

Luisa Pérez Díaz

0

Emilio Sánchez Vázquez

1

Jose Manuel Rivas Rodriguez

0

Fernando Vázquez Rodriguez

2,5

Antonio Freire Gómez

0

 

 

Asi mesmo acordou proceder á realización da proba escrita prevista nas bases, o xoves, cinco de xullo, as trece e trinta horas, na sala de sesións da casa do concello.

Aranga, 4 de xullo de 2018

A secretaria:

 

 

 

Asdo:Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

Información adicional