publicadas no bop as bases para a contratación de dous/dúas conductores de motobomba

Anuncio de contratación laboral temporal de conductores de motobomba municipal

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

O Concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección con carácter temporal, mediante concurso de méritos, de dous/dúas conductores de vehículo motobomba durante a mapaña de prevención e extincción de incendios forestais do ano 2017.

O prazo de presentación de instancias é de dez días naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/18/2017_0000004026.html

Información adicional