PUBLICADAS NO BOLETÍN DA PROVINCIA AS BASES PARA A CREACIÓN DAS BOLSAS DE EMPREGO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Prazo:

O prazo é de quince días naturais para a presentación de instancias, a partir do día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ata o 21 de marzo

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR


BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA DE LIMPIADOR/A NO CONCELLO DE ARANGA.

 https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/06/2020_0000001793.html

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA DE LIMPIADOR/A NO CONCELLO DE ARANGA.

A Xunta de Goberno Local de Aranga, na sesión do 18/02/2020 acordou proceder á convocatoria do proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de persoal laboral temporal na categoría de limpiador/a neste concello de Aranga.

O que se fai público a efectos do seu coñecemento e efectos, iniciándose o prazo de quince días naturais para a presentación de instancias a partir do día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA DE LIMPIADOR/A NO CONCELLO DE ARANGA.

Ler máis:BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE...

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR.

A Xunta de Goberno Local de Aranga, na sesión do 18/02/2020 acordou proceder á convocatoria do proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de persoal laboral temporal na categoría de auxiliar de axuda a domicilio neste concello de Aranga.

O que se fai público a efectos do seu coñecemento e efectos, iniciándose o prazo de quince días naturais para a presentación de instancias a partir do día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR.

Ler máis:BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE...

listaxe definitivo da selección do persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro 2019

LISTAXE DEFINITIVA:

Ler máis:listaxe definitivo da selección do persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro 2019

Resultado baremo alumnos do obradoiro 2019

15718343076955901406813385755970

 

15718344397872778283943810269357

resolución da selección do personal do obradoiro de emprego 2019

LISTAXE:

Ler máis:resolución da selección do personal do obradoiro de emprego 2019

Información adicional