BAREMO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO DOS OBRADOIROS DE EMPREGO

BAREMO PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO DE OBRADOIRO SE EMPREGO

Ler máis:BAREMO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO DOS OBRADOIROS DE EMPREGO

O concello de Aranga contrata dous conductores para o vehículo motobomba dentro da campaña de prevención e defensa contra incendios forestais, mediante o concurso de méritos.

O concello de Aranga contrata dous conductores para o vehículo motobomba dentro da campaña de prevención e defensa contra incendios forestais, mediante o concurso de méritos.

Prazo de presentación de instancias: cinco días hábiles dende a insercción deste anuncio( dende o día 7 de xullo e ata o día 12 de xullo).

Ler máis: O concello de Aranga contrata dous conductores para o vehículo motobomba dentro da campaña de...

PRAZO DE PRESEntACIÓN DE SOLICITUDES PARA A CONTRATACIÓN DO PERSOAL DO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS

ANUNCIO

AS BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO "PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS-ANUALIDADE 2016"

 Na súa disposición cuarta expecifícase que as solicitudes dos aspirantes:

"CUARTA.-Solicitude dos aspirantes.

Recibida no concello a listaxe de preseleccionados para candidatos remitida polo Servizo Público de Emprego de Galicia, o concello poñerase en contacto con cada un dos posibles candidatos para informarles deste programa e invitarlles a participar, para o cal abrirase un prazo de sete días naturais, a contar dende a data de información ao derradeiro dos posibles candidatos, para que, se están interesados, presenten a correspondente instancia conforme ao modelo oficial que poderán obter nas oficinas municipais ."

Polo presente  ponse en coñecemento dos desempregados preseleccionados que o prazo para presentar solicitudes abrirase o próximo luns 4 de xullo.

 

obradoiros de emprego 2016

Información para as persoas que teñan interese en participar en obradoiros de emprego como alumnos-traballadores ou como parte do equipo de dirección, docente e de apoio.

Ler máis:obradoiros de emprego 2016

CLAUSURA DO OBRADORIO DE EMPREGO DE REHABILITACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E BENS MUNICIPAIS

 

obradorio20161obradoiro20162

Os representantes dos concellos de Aranga, Irixoa, Monfero e Vilarmaior asistiron no día de onte ó acto clausura do Obradoiro de Emprego, representando á Xunta de Galicia, asisteu Diego Calvo.

No acto deuse entrega dos diplomas ós alumnos, 20 en total, que recibiron formación nas especialidades de:

  • Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción
  • Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e cubertas.

As prácticas laborais realizadas durante estes seis meses permitiron a realización de diversos proxectos nos concellos participantes, en concreto no concello de Aranga realizouse a reparación dos Centros de Saúde de Muniferral e da Castellana.

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN DO/A ANIMADOR/A CULTURAL NO CONCELLO DE ARANGA

No Boletín Oficial de la Provincia , na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a contratación laboral temporal dun/ha animador/a cultural no concello de Aranga.

Ler máis:APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E...

Información adicional