PEL-PEMES, Plan de Emprego Local convocado pola Deputación da Coruña

peldeputacion2

Información de interese para as empresas:

A Deputación da Coruña vén de publicar a convocatoria das axudas para a creación ou ampliación do cadro de persoal de Pemes e micropemes en calquera das modalidades xurídicas existentes, con domicilio fiscal en concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes.

Ler máis:PEL-PEMES, Plan de Emprego Local convocado pola Deputación da Coruña

obradoiro de emprego 2016

inicio obradoiro

inicioobradoiroxardinera

No día de hoxe, os alcaldes de Aranga, Irixoa, Monfero e Vilarmaior deron inicio o Obradoiro de Emprego "Axardinamento de Parques Municipais e Espazos Publicos", no que os 20 alumnos participantes poderan obter o certificado de profesionalidade de ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS e CENTROS DE XARDINERÍA (AGAO0108)

BAREMO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO DOS OBRADOIROS DE EMPREGO

BAREMO PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO DE OBRADOIRO SE EMPREGO

Ler máis:BAREMO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO DOS OBRADOIROS DE EMPREGO

O concello de Aranga contrata dous conductores para o vehículo motobomba dentro da campaña de prevención e defensa contra incendios forestais, mediante o concurso de méritos.

O concello de Aranga contrata dous conductores para o vehículo motobomba dentro da campaña de prevención e defensa contra incendios forestais, mediante o concurso de méritos.

Prazo de presentación de instancias: cinco días hábiles dende a insercción deste anuncio( dende o día 7 de xullo e ata o día 12 de xullo).

Ler máis: O concello de Aranga contrata dous conductores para o vehículo motobomba dentro da campaña de...

PRAZO DE PRESEntACIÓN DE SOLICITUDES PARA A CONTRATACIÓN DO PERSOAL DO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS

ANUNCIO

AS BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO "PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS-ANUALIDADE 2016"

 Na súa disposición cuarta expecifícase que as solicitudes dos aspirantes:

"CUARTA.-Solicitude dos aspirantes.

Recibida no concello a listaxe de preseleccionados para candidatos remitida polo Servizo Público de Emprego de Galicia, o concello poñerase en contacto con cada un dos posibles candidatos para informarles deste programa e invitarlles a participar, para o cal abrirase un prazo de sete días naturais, a contar dende a data de información ao derradeiro dos posibles candidatos, para que, se están interesados, presenten a correspondente instancia conforme ao modelo oficial que poderán obter nas oficinas municipais ."

Polo presente  ponse en coñecemento dos desempregados preseleccionados que o prazo para presentar solicitudes abrirase o próximo luns 4 de xullo.

 

obradoiros de emprego 2016

Información para as persoas que teñan interese en participar en obradoiros de emprego como alumnos-traballadores ou como parte do equipo de dirección, docente e de apoio.

Ler máis:obradoiros de emprego 2016

Información adicional