Resolución definitica conductor de motobomba concello de Aranga

Logo de incoar o expediente para contratar dous conductores do vehículo motobomba municipal para os traballos de prevención e extinción de incendios forestais durante a campaña do ano 2014 , neste Concello de Aranga, de conformidade coas bases aprobadas o día de 30 de xuño de 2014.

Logo de examiar o expediente, e vista a proposta efectuada polo tribunal que se constitue para a selección do dito persoal.

Considerando que os dous solicitantes propostos reúnen os requisitos necesarios para ocupar os postos ofertados.

Ler máis:Resolución definitica conductor de motobomba concello de Aranga

RESULTADO FINAL VALORACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS E ACREDITADOS POLOS ASPIRANTES ÁS DÚAS PRAZAS DE CONDUCTOR DO VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2014

 

NOME

MÉRITOS

ENTREVISTA

TOTAL

PABLO PÉREZ MORADO

7

2,94

9,94

ADONIS F.FREIRE VÁZQUEZ

6

2,89

8,89

FRANCISCO JUAN PEREZ HERMIDA

6

2,68

8,68

JULIO VARELA VAO

4,5

2,34

6,84

ROBERTO SÁNCHEZ RODRIGUEZ

0

2,56

2,56

Aranga, 10 de xullo de 2014

O SECRETARIO:

ASDO:JOSE VÁZQUEZ SANTÉ

 

BASES PARA A SELECCION LABORAL TEMPORAL DUN/A TRABALLOR/A PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS DURANTE AS VACACIÓNS REGULAMENTARIAS DO PERSOAL NESTE CONCELLO DE ARANGA

1.OBXECTO.- É obxecto da presente convocatoria á contratación laboral temporal, a tempo parcial, de un/a traballor/a par a prestación do servizo de limpeza dos edificios municipais : centros de saúde, casa consistorial, casa de cultura, centro de Toxiño e aula de informática, durante as vacacións regulamentarias das distintas traballadoras que prestan o servizo,dende o 14 de xullo e atra o 31 de agosto de 2014.

Ler máis:BASES PARA A SELECCION LABORAL TEMPORAL DUN/A TRABALLOR/A PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DOS...

CONECTA CO EMPREGO DENDE O TEU CONCELLO

RedeXiana2 é unha iniciativa para o fomento do emprego promovida pola Deputación da Coruña e cofinanciada polo Fondo Social Europeo.

Rede para a Xestión Integral, Accesibilidade, Novas Tecnoloxías e Adaptabilidade no mercado laboral galego.

Denominación continuadora que dota de estabilidade á rede de traballo técnico constituído durante os últimos tres anos. Neste senso, o traballo en rede resulta fundamental para o desenvolvemento de políticas adaptadas ás necesidades do medio rural e centradas na atención á poboación en situación de desemprego, co obxecto de incrementar as súas posibilidades de inserción laboral e mellorar a súa calidade de vida.

 Persoas beneficiarias: O proxecto vai dirixido a persoas desempregadas da provincia.

(O Concello de Aranga pertence á zona 4 que inclúe a: Aranga, Cesuras, Coirós , Irixoa, Miño, Oza dos Ríos, Paderne.)

 Prazo de inscrición: do 15/04/2013 ó 03/05/2013


Ler máis:CONECTA CO EMPREGO DENDE O TEU CONCELLO

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

A Dirección Xeral de Formación e Colocación convoca un procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, nas seguintes especialidades:

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.
Confección e mantemento de artes e aparellos.
Servizos para o control de pragas.
Información xuvenil.
Socorrismo en instalacións acuáticas.
Socorrismo en espazos acuáticos naturais.

Ler máis:CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

PROXECTO RURAL-EMPREGA


O Programa Rural-Emprega está enmarcado nos Programas Integrados para o Emprego dirixidos á inserción laboral das persoas en situación de desemprego. Este Programa está sendo posto en marcha pola Asociación de Desenvolvemento Rural "Mariñas - Betanzos" e cofinanciado pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia.

DURACIÓN DO PROGRAMA

A duración do Programa Rural-Emprega será de 6 meses. Iniciarase no mes de Decembrod e 2012 e rematará en Xuño de 2013.

COLECTIVOS AOS QUE VAI DIRIXIDO

Este Programa vai dirixido aos seguintes colectivos dos concellos de Abegondo, Aranga, Arteixo, A Coruña, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza dos Ríos, Paderne, Sada e Sobrado dos Monxes.

    Persoas desempregadas.
    Mozos e mulleres.
    Persoas desempregadas en risco de exclusión social.
    Persoas inmigrantes.
    Persoas con discapacidade.

Ler máis:PROXECTO RURAL-EMPREGA

Información adicional