publicación do convenio colectivo e acordo regulador do concello de aranga

Enlaces aos textos publicados no BOP:

Resolución de inscrición e publicación do acordo regulador das condicións de emprego do persoal funcionario ao servizo do Concello de Aranga, 2019-2020

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/04/24/2019_0000003060.html

Resolución de inscrición e publicación do convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Aranga 2019-2021

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/06/27/2019_0000005030.html


Información adicional