obradoiro de emprego 2016

inicio obradoiro

inicioobradoiroxardinera

No día de hoxe, os alcaldes de Aranga, Irixoa, Monfero e Vilarmaior deron inicio o Obradoiro de Emprego "Axardinamento de Parques Municipais e Espazos Publicos", no que os 20 alumnos participantes poderan obter o certificado de profesionalidade de ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS e CENTROS DE XARDINERÍA (AGAO0108)

Información adicional