FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2018

fondo de compensacion ambiental

Ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2017 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2018, concedeuse ao Concello de Aranga (promotor), xunto cos concellos de Irixioa, Monfero e Vilarmaior unha axuda para a contratación de 8 péons, para levar a cabo o proxecto "Creación e posta en marcha da brigada ambiental 2018",  desenvolvendo o seu traballo nos catro concellos participantes.

Información adicional