REDEXIANA2 ACCIÓN FORMATIVA

  • imprimir

 

Ábrese o proceso de inscripción para persoas participantes nas accións dirixidas a obtención do Permiso C e CAP de mercadorías. Esta acción incorpora a preparación para a obtención do permiso C e CAP que habilita para a conducción de vehículos de mercadorías

Requisitos mínimos para participar:

  • Estar inscritos como demandantes de emprego no Servicio Público de Emprego de Galicia.
  • Ser maior de 18 anos.
  • Nivel académico: certificado de escolaridade ou nivel básico de lecto-escritura e comprensión lectora.
  • Condicións psicofísicas: reunir as aptitudes psicofísicas requiridas en relación coa clase de permiso a obter e que permitan a superación do test psicotécnico.
  • Achegar copia do permiso B

Terán prioridade as persoas que teñan participado ou estean a participar nas accións específicas impartidas no marco do proxecto RedeXiana2, podendo, no caso de existir vacantes, facilitar a participación de persoas das fases iniciais de capacitación, pre-formación, transversal e complementaria, ou en último lugar, persoas non beneficiarias do proyecto pero ás que, a obtención deste permiso facilítelles o acceso ós recursos e ó mercado laboral. As persoas que quedaran en lista de agarda en anteriores edicións tamén terán prioridade frente a novos interesados.

Interesados chamar ó concello 981 793 551 antes do 17 de maio.

inviertefuturologogobiernoespanadeputacin