datas de realización probas celga

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas convocadas mediante a Resolución do 7 de setembro de 2018 para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181017/AnuncioG0535-161018-0001_gl.html

 

Información adicional