Convocatoria de subvencións para adquisición de material escolar curso 2018/2019

Polo presente anuncio ponse en coñecemento dos interesasdos/as que o pleno municipal deste Concello de Aranga ven de aprobar, as bases da convocatoria pública de axudas ao alumnado do CEIP da Castellana para a adquisición de material escolar curso 2018/2019 establecendo o prazo de vinte días naturais que se contará a partir do día seguinte á inserción do anuncio na páxina web do concello, para a presentación de solicitudes.

O prazo remata o 3 de outubro de 2018.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/08/24/2018_0000006261.html

Información adicional