publicada no bop a convocatoria de subvencións municipais 2017

Hoxe sae publicado no Boletín Provincial da Provincia.

Polo presente anuncio ponse en coñecemento dos interesasdos/as que o pleno municipal deste Concello de Aranga ven de aprobar, na sesión que se realizou o día 27 de abril de 2017, as bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2017, establecendo o prazo de vinte días hábiles, que se contará a partir do día seguinte á inserción deste anuncio, para a presentación de solicitudes.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/05/2017_0000003612.pdf

Información adicional