PROCESO DE SELECCIÓN personal laboral temporal, TÉCNICO SOCIOCULTURAL

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección, mediante concurso dun posto de traballo laboral temporal de Técnico sociocultural por quedar vacante o dito posto, ao abeiro da subvención obtida da Deputación Provincial.

O prazo de presentación de instancias é de dez días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Publicadas no BOP de hoxe as bases, o prazo de solicitude comeza mañá e rematará o 29 de abril.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/19/2017_0000003110.html

Información adicional