Na sesión plenaria do 27/06/2019 acórdase o nomeamento de representantes do concello en órganos colexiados:

Desináse representante da Corporación no Consello Escolar do CEIP da Castellana a Eva María Sánchez Brañas e suplente a Alberto Platas Álvarez.

Desínase representante da Corporación na Xunta Directiva da Asociación de Desarrollo Rural

[sigue lendo]