PROXECTO MANDEO

 deputacion

       O día 22 de xaneiro Diego Calvo, Presidente da Deputación da Coruña, visitou o noso concello coa fin de coñecer as obras realizadas gracias ó PROXECTO MANDEO, en concreto a depuradora que comezou a funcionar recentemente no lugar de Ponte Aranga, este proxecto responde á necesidade de crear unha rede de saneamento de augas que contribúa ó mantemento do noso medio natural, e en concreto a calidade das augas do río Mandeo.

ACTIVIDADES DO NADAL

VISITA DOS REIS MAGOS AO CEIP A CASTELLANA O 18 de nadal a partir das 11:00h

Festival de nadal do CEIP A Castellana VENRES 21 DE DECEMBRO a partir das 10:30h
Actuacións: EMF de Aranga, MAGO FON e chocolate para todos e todas

Festival de nadal do Concello de Aranga SÁBADO 22 DE DECEMBRO
de 16:30 a 20:30h no Pavillón Municipal con Espectáculo de clown “RESUELTAS”
con música en directo,danza e acrobacias.
FANTASÍA ANIMACIÓN
INCHABLES
SORTEO DE AGASALLOS
GRAN CHOCOLATADA
VISITA DOS PAXES DOS SS.MM. REIS MAGOS E O APALPADOR

Ler máis:ACTIVIDADES DO NADAL

UNIDADE MÓBIL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

BANDO

    Por medio do presente documento ponse en coñecemento dos veciños do Municipio que a UNIDADE MÓBIL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, prestará servizo neste Concello, na “estrada da Castellana que vai da Casa Santiago ao Centro de Saúde”, durante os días:
-  2 ,   3  e   4  de Xaneiro de 2013  
 co horario seguinte:
MAÑÁS: de 9 a 13,30 horas.
TARDES: de 15,30 a 18 horas.

e  7  de Xaneiro  de 2013
de 9 a 13,30 horas.

    Asignarase día e hora de atención ao público directamente na móbil desde o primeiro día de chegada ou chamando ao teléfono: 8 8 1  9 2 0  9 7 8.

    O que se fai público para o xeral coñecemento.

    Aranga, 7 de Decembro de 2012.

                            O ALCALDE                                                                                        
                         Asdo./ Alberto Platas Alvarez.

DATAS PARA FORMALIZAR O DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDADE NO CONCELLO DE BETANZOS


(Copia do bando exposto ó público)

Por medio do presente documento ponse en coñecemento das persoas interesadas que os días que se sinalan a continuación, do ano 2013, prestará servizo, no Excmo. Concello de Betanzos, persoal da Xefatura Superior de Policía para a formalización do Documento Nacional de Identidade.

Días de tramitación ano 2013

6, 7, 8, 13, 14 e 15 de Febreiro

4, 5, 8 e 9 de Xullo

 A inscrición para poder acudir nestas datas debe facerse no Concello de Betanzos, indicando: Nome e apelidos, nº DNI e teléfono de contacto.


Para máis información poden acudir a este Concello donde o informarán sobre as dúbidas que lle poidan surxir.
O que se fai público para o xeral coñecemento.

Aranga, 27 de Novembro de 2012.

O ALCALDE
Asdo.: Alberto Platas Álvarez

 

RESOLUCIÓN SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS

Por medio da presente comunicación ponse en coñecemento dos interesados que a Xunta de Goberno Local, na sesión que se celebrou o día 7 de novembro de 2012, adoptou o seguinte acordo que se transcribe literalmente do borrador da acta:

"Primeiro: Conceder subvencións, para cada unha das solicitudes que a continuación se indican, do 47% do importe solicitado para actividades e do 39% dos importes solicitados para inversións. O coeficiente de financiación será do 1,00%, tendo en conta as solicitudes sinaladas como prioritarias por cada unha das asociacións:

Ler máis:RESOLUCIÓN SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS

PROGRAMA DE VACACIÓNS PARA MAIORES DO IMSERSO 2012/2013

 

Modalidades:

  • Estadías en zonas costeiras.
  • Viaxes culturais para coñe er a historia e arte de España
  • Turismo de natureza con rutas por paisaxes pintorescos
  • Intercambio con outros paises

Teléfonos: 601.10.98.99  Concello 981 793 551

Información adicional