Acordo de cesión do local social de Orosa

acordo de cesin do local de orosa

exposición pública da aprobación do presuposto municipal

publicacin da aprobacin do orzamento xeral municipal

APROBACIÓN PROXECTO URBANIZACIÓN

folio

APROBACIÓN PROXECTO URBANIZACIÓN

A Xunta de Goberno Local en sesión do día 18/02/2020 aordou aprobar definitivamente o Proxecto de Urbanización do Sector I2 do PXOM de Aranga no lugar de A Posta- Montesalgueiro, basado nas parcelas resultantes da equidistribución do sector, correspondendo á execución da totalidade dos servizos urbanísticos , completadas coas actuacións previstas no Plan: conexión viaria coa Nacional VI, actuación denominadas SXV o1, e a conexión a rede pública de saneamento , actuación SXIS 03.

O que se fai publico para xeral coñecemento, facendo constar que a documentación do mesmo esta a disposición dos interesados.

Contra o acto que se publica , que pon fin a vía administrativa, procede o contencioso-administrativo no prazo de dous meses a contar dende a data da súa publicación, ante o Tribunal Superior de Xustiza.

Aranga, 24 de febreiro de 2020

O Alcalde

Asdo:Alberto Platas Álvarez

ALERTA VERMELLA PARA O 21 DE DECEMBRO

ATENCCIÓN!!!!

alerta vermella decembro

itv maquinaria agrícola 2020

citaitvvehiculosagricolas2019

corte de estrada en Cambás

AVISO DE CORTE DE ESTRADA

O luns e o martes, 7 e 8 de outubro, vaise cortar a circulación na estrada do Gallado á Maía (Parroquia de Cambás). Recoméndase que as persoas que deban desprazarse o fagan desviándose pola pista que vai pola Ermida a Baltar ou de Baltar á Ermida segundo a dirección que se tome.

Desculpen as molestias.

Información adicional