PUBLICIDADE AXUDA DO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2019

cartelfca2019

información sobre a renovación da traida de augas en Feás

Comunicamos que o próximo luns, 15 de xullo, vémonos na obriga de cortar o subministro de auga na parroquia de Feás debido ás obras de renovación da traída de aguas nos lugares de:

  • Ribadevila
  • Aturela
  • Fonte
  • Flores
  • Torreiro
  • A Torre
  • O Couto
  • Filgueiras

DESCULPEN AS MOLESTIAS

INFORMACIÓN PÚBLICA DA APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO SECTOR I2

Por medio do presente pónse en coñecemento dos interesados que a Xunta de Goberno Local de Aranga, na sesión do 04/07/2019 , aprobou inicialmente o Proxecto de Urbanización presentado do sector I2 do solo urbanizable de uso industrial, co obxectivo de mellorar as condicións dun enclave sito no lugar de A Posta destinado a xestión de residuos.

O que se expón ao público, durante o prazo dun mes contado á partir do día seguinte á insercción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido no artigo 96 da lei 2/2016 de 10 de febreiro do solo de Galicia, a efectos do seu exame na secretaría municipal e presentación de alegacións.

Aranga, 5 de xullo de 2019

O ALCALDE:

Asdo: Alberto Platas Álvarez

anuncio da exposición ao público da modificación puntual do PLAN xeral de ordenación municipal

anuncio modificacion puntutal pxom

aviso sobre corte de auga na parroquia de feás.

 
DEBIDO Á NECESIDADE DE REALIZAR OBRAS DE MANTEMENTO NO ABASTECEMENTO DE AUGA NA PARROQUIA DE FEÁS, VÉMONOS OBRIGADOS A REALIZAR CORTES NO SUMINISTRO AO LONGO DO DÍA DE MAÑÁ ( 19 DE XUÑO).
ESPERAMOS QUE PERDOEN AS MOLESTIAS QUE SE POIDAN OCASIONAR.
 

comezan os traballos da 2ª fase mellora da traída de augas de feás

Comunicamos que o próximo luns, 10 de xuño, darán comezo os traballos para a realización da 2ª Fase da  mellora de traída de augas en Feás, debido ao que pode haber cortes esporádicos no subministro.

Esperamos que disculpen de antemán as molestias que se poidan ocasionar.

Información adicional