CORTE EN ESTRADAS

cortes carreterafebrero

A itv de maquinaria agrícola cambia de lugar de realización

itv20162

itv 2017

itv2017

sinatura de irmandamento

sinaturairmandamento

O pasado 5 de novembro tivo lugar a sinatura do documento no que se procedía ao irmandamento entre as localidades de Fondachelli Fantina, (Italia), Freguesía de Buarcos (Portugal), Safy Municipality (Malta) e o Concello de Aranga (España).

Encadrada no proxecto  "Multicultural Society and Integración Policies in Europe" (Town twinning Citizens`Meetings, Europe for Citizens Program 2014-2020).

PLENO 28/10/2016

pleno 28102016

CAMBIO NO HORARIO DO REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE ARANGA

De conformidade co previsto no artigo 30,2 da lei 39/2015 de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, a partir da entrada en vigor da lei se considerarán días inhábiles os sábados, domingos e os declarados festivos.

Polo motivo exposto, e a partir do do día 3 de outubro de 2016, OS SÁBADOS non abrirá a oficina do rexistro xeral de documentos deste concello de Aranga.

Aranga, 27 de setembro de 2016

O Alcalde :

 

 

 

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional