convenio co concello de curtis para o uso do punto limpo

firma convenio punto limpo curtis

Alberto Platas, alcalde de Aranga asinou xunto co alcalde do concello de Curtis, Javier Caínzos, o convenio para o uso do Punto Limpo, como se ven facendo en outros ámbitos e con concellos limítrofes asínase este convenio coa finalidade de aproveitar as infraestruturas existentes e ampliar os servizos que se prestan á poboación.

Para a prestación do servizo esíxese cumplimento da Ordenanda Fiscal Reguladora das taxas pola prestación do servizo do punto limpo do Concello de Curtis e do Regulamento do servizo do punt limpo e planta de transferencia do concello de Curtis


PUNTO LIMPO:


DIRECCIÓN:


Polígono Industrial de Curtis-Teixeiro


Rúa
D, parcela de Servizos


Telf.
981 789 852


Correo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


http://www.curtis.gal/index.php/es/noticias/118-vivir-en-el-municipio/medio-ambiente#punto-limpio

 

HORARIO:

DE LUNS A SÁBADO

DE 10:00H A 14:00H

Ler máis:convenio co concello de curtis para o uso do punto limpo

anuncio de enaxenación de res mostrenca

anucio poxa cabalo

bando sobre cabalo atopado no lugar de Carballotorto

bando cabalo 2019

bases concurso de disfraces entroido 2019

ANUNCIO: APROBACION BASES REGULADORAS DO CONCURSO DE DISFRACES ENTROIDO 2019

Por resolución de Alcaldía número 2019/G003/000043 aprobáronse as bases e convocatoria para a participación no concurso de disfraces con motivo do entroido 2019, que a continuación se transcriben:

Ler máis:bases concurso de disfraces entroido 2019

Corte estrada A Castellana-Ponte Aranga

A estrada que une A Castellana e Ponte-Aranga permanecerá cortada por obras dende as 9:00 ata as 18:30h, os días 5, 6 e 7 de febreiro.

Desculpen as molestias.

No caso de que alguén teña que pasar de urxencia que avise ao concello.

exposición pública da cesión dun local para o proxecto piloto de casa niño

De conformidade co acordo adoptado polo pleno municipal con data 13/08/2018 en relación coa cesión gratuita dunha das partes en que se divide o Centro Social antigua escola en Orosa-Vilarraso, con destino a súa utilización e acondicionamento como proxecto piloto de casa niño, exponse ao público o acordo , durante o prazo de vinte días contados a partir do seguinte á insercción do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a efectos de alegacións que, no caso de non producirse, determinará que o acordo devirá definitivo.

Aranga, 4 de febreiro de 2019

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional