Relación da documentación que pode consultarse aos efectos da súa exposición pública no taboleiro de anuncios deste Concello durante o prazo de trinta (30) días que se contarán a partir do seguinte ao da última publicación do Acordo (no DOG ou no xornal).

-Acordo do 11 de marzo de 2021 da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e

[sigue lendo]

APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO 2021
Aprobación inicial do orzamento municipal do exercicio 2021
Ligazón á publicación do BOP
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/04/13/2021_0000002823.html
SUBVENCIÓN PLAN MARCO 2020-2021