acordo da xunta de goberno local en relación as axudas municipais convocadas para o ano 2019

  • imprimir

Acordo da Xunta de Goberno Local en relación ás axudas solicitadas ao abeiro da convocatoira de axudas municipais para o ano 2019

1 decretoaxudasmunicipais2019

2decretoaxudasmunicipais2019