INICIO

ENTREGA DE ROZADORA

  • imprimir

desbrozadora1entregarozadora

O pasado mércores realizouse a entrega dunha nova rozadora para tractor, o seu uso  facilitará as labores de roza que se veñen realizando ao longo do ano por todo o territorio municipal.