INICIO

ENTREGA DE ROZADORA

desbrozadora1entregarozadora

O pasado mércores realizouse a entrega dunha nova rozadora para tractor, o seu uso  facilitará as labores de roza que se veñen realizando ao longo do ano por todo o territorio municipal.

Información adicional