INICIO

Sinatura de convenio

medioambeintebea

O pasado venres asinouse un  convenio coa Conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, coa que se levará a cabo unha actuación para instalar unha nova captación de augas e impulsión que garantirá a subministración de auga en calidade e cantidade axeitada a núcleos de poboación.

Información adicional